Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dove" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "duva" till svenska språket

EnglishSwedish

Dove

[Duva]
/dəv/

noun

1. Any of numerous small pigeons

  synonym:
 • dove

1. Någon av många små duvor

  synonym:
 • duva

2. Someone who prefers negotiations to armed conflict in the conduct of foreign relations

  synonym:
 • dove
 • ,
 • peacenik

2. Någon som föredrar förhandlingar framför väpnade konflikter vid genomförandet av utrikesförbindelser

  synonym:
 • duva
 • ,
 • peacenik

3. A constellation in the southern hemisphere near puppis and caelum

  synonym:
 • Columba
 • ,
 • Dove

3. En stjärnbild på södra halvklotet nära puppis och caelum

  synonym:
 • Columba
 • ,
 • Duva

4. Flesh of a pigeon suitable for roasting or braising

 • Flesh of a dove (young squab) may be broiled
  synonym:
 • squab
 • ,
 • dove

4. Kött av en duva lämplig för rostning eller bräsering

 • Kött av en duva (ung squab) kan stekas
  synonym:
 • squab
 • ,
 • duva

5. An emblem of peace

  synonym:
 • dove

5. Ett emblem för fred

  synonym:
 • duva

Examples of using

They dove in one after the other.
De dök i den ena efter den andra.
...and sent forth the dove; and she returned not again unto him any more.
...och sände ut duvan; och hon vände icke mer tillbaka till honom.
There's a white dove on the roof.
Det finns en vit duva på taket.