Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "doorway" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dörröppning" till svenska språket

EnglishSwedish

Doorway

[Dörröppning]
/dɔrwe/

noun

1. The entrance (the space in a wall) through which you enter or leave a room or building

 • The space that a door can close
 • "He stuck his head in the doorway"
  synonym:
 • doorway
 • ,
 • door
 • ,
 • room access
 • ,
 • threshold

1. Ingången (utrymmet i en vägg) genom vilken du går in i eller lämnar ett rum eller en byggnad

 • Utrymmet som en dörr kan stänga
 • "Han stack huvudet i dörröppningen"
  synonym:
 • dörröppning
 • ,
 • dörr
 • ,
 • rum tillgång
 • ,
 • tröskel

Examples of using

Her sudden appearance in the doorway surprised us.
Hennes plötsliga framträdande i dörröppningen överraskade oss.