Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "doorkeeper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "doorkeeper" till svenska språket

EnglishSwedish

Doorkeeper

[Dörrvakt]
/dɔrkipər/

noun

1. An official stationed at the entrance of a courtroom or legislative chamber

  synonym:
 • usher
 • ,
 • doorkeeper

1. En tjänsteman stationerad vid ingången till en rättssal eller lagstiftande kammare

  synonym:
 • vaktmästare
 • ,
 • dörrvakt

2. The lowest of the minor holy orders in the unreformed western church but now suppressed by the roman catholic church

  synonym:
 • doorkeeper
 • ,
 • ostiary
 • ,
 • ostiarius

2. Den lägsta av de mindre heliga orden i den oreformerade västerländska kyrkan men nu undertryckt av den romersk-katolska kyrkan

  synonym:
 • dörrvakt
 • ,
 • ostiary
 • ,
 • ostiarius

3. Someone who guards an entrance

  synonym:
 • doorkeeper
 • ,
 • doorman
 • ,
 • door guard
 • ,
 • hall porter
 • ,
 • porter
 • ,
 • gatekeeper
 • ,
 • ostiary

3. Någon som vaktar en ingång

  synonym:
 • dörrvakt
 • ,
 • hallportier
 • ,
 • portvakt
 • ,
 • ostiary