Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "donation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "donation" till svenska språket

EnglishSwedish

Donation

[Donation]
/doʊneʃən/

noun

1. A voluntary gift (as of money or service or ideas) made to some worthwhile cause

  synonym:
 • contribution
 • ,
 • donation

1. En frivillig gåva (som av pengar eller tjänst eller idéer) gjord till någon värdefull sak

  synonym:
 • bidrag
 • ,
 • donation

2. Act of giving in common with others for a common purpose especially to a charity

  synonym:
 • contribution
 • ,
 • donation

2. Handling att ge gemensamt med andra för ett gemensamt syfte, särskilt till en välgörenhetsorganisation

  synonym:
 • bidrag
 • ,
 • donation

Examples of using

You may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.
Du kan vara säker; Jag har ingen baktanke med att göra denna donation.