Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "domino" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "domino" till svenska språket

EnglishSwedish

Domino

[Domino]
/dɑmənoʊ/

noun

1. United states rhythm and blues pianist and singer and composer (born in 1928)

  synonym:
 • Domino
 • ,
 • Fats Domino
 • ,
 • Antoine Domino

1. Usa:s rhythm and blues pianist och sångare och kompositör (född 1928)

  synonym:
 • Domino
 • ,
 • Fetter Domino
 • ,
 • Antoine Domino

2. A loose hooded cloak worn with a half mask as part of a masquerade costume

  synonym:
 • domino

2. En lös mantel med huva som bärs med en halvmask som en del av en maskeraddräkt

  synonym:
 • domino

3. A mask covering the upper part of the face but with holes for the eyes

  synonym:
 • domino
 • ,
 • half mask
 • ,
 • eye mask

3. En mask som täcker övre delen av ansiktet men med hål för ögonen

  synonym:
 • domino
 • ,
 • halvmask
 • ,
 • ögonmask

4. A small rectangular block used in playing the game of dominoes

 • The face of each block has two equal areas that can bear 0 to 6 dots
  synonym:
 • domino

4. Ett litet rektangulärt block som används för att spela dominospelet

 • Ytan på varje block har två lika stora ytor som kan bära 0 till 6 prickar
  synonym:
 • domino