Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "domestic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inhemsk" till svenska språket

EnglishSwedish

Domestic

[Inrikes]
/dəmɛstɪk/

noun

1. A servant who is paid to perform menial tasks around the household

  synonym:
 • domestic
 • ,
 • domestic help
 • ,
 • house servant

1. En tjänare som får betalt för att utföra ringa uppgifter runt hushållet

  synonym:
 • inhemsk
 • ,
 • hemhjälp
 • ,
 • husbetjänt

adjective

1. Of concern to or concerning the internal affairs of a nation

 • "Domestic issues such as tax rate and highway construction"
  synonym:
 • domestic

1. Av intresse för eller rörande en nations inre angelägenheter

 • "Inhemska frågor som skattesats och motorvägsbyggande"
  synonym:
 • inhemsk

2. Of or relating to the home

 • "Domestic servant"
 • "Domestic science"
  synonym:
 • domestic

2. Av eller som rör bostaden

 • "Hemtjänsteman"
 • "Hushållsvetenskap"
  synonym:
 • inhemsk

3. Of or involving the home or family

 • "Domestic worries"
 • "Domestic happiness"
 • "They share the domestic chores"
 • "Everything sounded very peaceful and domestic"
 • "An author of blood-and-thunder novels yet quite domestic in his taste"
  synonym:
 • domestic

3. Av eller involvera hemmet eller familjen

 • "Inhemska bekymmer"
 • "Inhemsk lycka"
 • "De delar på hushållssysslorna"
 • "Allt lät väldigt fridfullt och inhemskt"
 • "En författare av blod-och-åska-romaner men ändå ganska inhemsk i sin smak"
  synonym:
 • inhemsk

4. Converted or adapted to domestic use

 • "Domestic animals"
 • "Domesticated plants like maize"
  synonym:
 • domestic
 • ,
 • domesticated

4. Konverterad eller anpassad till hushållsbruk

 • "Tamdjur"
 • "Tamväxter som majs"
  synonym:
 • inhemsk
 • ,
 • domesticerad

5. Produced in a particular country

 • "Domestic wine"
 • "Domestic oil"
  synonym:
 • domestic

5. Produceras i ett visst land

 • "Inhemskt vin"
 • "Inhemsk olja"
  synonym:
 • inhemsk

Examples of using

I'd rather not do domestic work.
Jag vill helst inte göra hemarbete.
Most of these products are domestic.
De flesta av dessa produkter är inhemska.
The Great Dane is a breed of domestic dog known for its giant size.
Grand Danois är en ras av tamhund känd för sin gigantiska storlek.