Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "divorce" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skilsmässa" till svenska språket

EnglishSwedish

Divorce

[Skilsmässa]
/dɪvɔrs/

noun

1. The legal dissolution of a marriage

  synonym:
 • divorce
 • ,
 • divorcement

1. Den juridiska upplösningen av ett äktenskap

  synonym:
 • skilsmässa

verb

1. Part

 • Cease or break association with
 • "She disassociated herself from the organization when she found out the identity of the president"
  synonym:
 • disassociate
 • ,
 • dissociate
 • ,
 • divorce
 • ,
 • disunite
 • ,
 • disjoint

1. Del

 • Upphöra eller bryta association med
 • "Hon tog avstånd från organisationen när hon fick reda på presidentens identitet"
  synonym:
 • ta avstånd
 • ,
 • skilsmässa
 • ,
 • splittra
 • ,
 • osammanhängande

2. Get a divorce

 • Formally terminate a marriage
 • "The couple divorced after only 6 months"
  synonym:
 • divorce
 • ,
 • split up

2. Få skilsmässa

 • Formellt avsluta ett äktenskap
 • "Paret skilde sig efter bara 6 månader"
  synonym:
 • skilsmässa
 • ,
 • dela upp

Examples of using

I want to get a divorce.
Jag vill skiljas.
The root cause of any divorce is marriage.
Grundorsaken till en skilsmässa är äktenskap.
Tom and Mary are considering divorce.
Tom och Mary överväger skilsmässa.