Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "divinity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gudomlighet" till svenska språket

EnglishSwedish

Divinity

[Gudomlighet]
/dɪvɪnəti/

noun

1. Any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of a force

  synonym:
 • deity
 • ,
 • divinity
 • ,
 • god
 • ,
 • immortal

1. Varje övernaturlig varelse som dyrkas som att kontrollera någon del av världen eller någon aspekt av livet eller som är personifieringen av en kraft

  synonym:
 • gudom
 • ,
 • gudomlighet
 • ,
 • gud
 • ,
 • odödlig

2. The quality of being divine

 • "Ancient egyptians believed in the divinity of the pharaohs"
  synonym:
 • divinity

2. Egenskapen att vara gudomlig

 • "Forntida egyptier trodde på faraonernas gudomlighet"
  synonym:
 • gudomlighet

3. White creamy fudge made with egg whites

  synonym:
 • divinity
 • ,
 • divinity fudge

3. Vit krämig fudge gjord på äggvita

  synonym:
 • gudomlighet
 • ,
 • gudomlighetsfudge

4. The rational and systematic study of religion and its influences and of the nature of religious truth

  synonym:
 • theology
 • ,
 • divinity

4. Det rationella och systematiska studiet av religionen och dess influenser och av den religiösa sanningens natur

  synonym:
 • teologi
 • ,
 • gudomlighet