Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "divided" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "delad" i svenska språket

EnglishSwedish

Divided

[Delad]
/dɪvaɪdɪd/

adjective

1. Separated into parts or pieces

 • "Opinions are divided"
  synonym:
 • divided

1. Separerade i delar eller bitar

 • "Åsikterna är delade"
  synonym:
 • delad

2. Having a median strip or island between lanes of traffic moving in opposite directions

 • "A divided highway"
  synonym:
 • divided
 • ,
 • dual-lane

2. Att ha en mittremsa eller ö mellan körfält som rör sig i motsatta riktningar

 • "En delad motorväg"
  synonym:
 • delad
 • ,
 • dubbelfilig

3. Distributed in portions (often equal) on the basis of a plan or purpose

  synonym:
 • divided
 • ,
 • divided up
 • ,
 • shared
 • ,
 • shared out

3. Fördelat i portioner (ofta lika) på basis av en plan eller ett syfte

  synonym:
 • delad
 • ,
 • uppdelad
 • ,
 • delat ut

Examples of using

The city is divided into ten administrative districts.
Staden är indelad i tio administrativa distrikt.
The team was divided into smaller groups.
Laget var uppdelat i mindre grupper.
A week is divided into seven days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday.
En vecka är uppdelad i sju dagar: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag.