Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distrust" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "misstro" till svenska språket

EnglishSwedish

Distrust

[Misstro]
/dɪstrəst/

noun

1. Doubt about someone's honesty

  synonym:
 • misgiving
 • ,
 • mistrust
 • ,
 • distrust
 • ,
 • suspicion

1. Tvivel om någons ärlighet

  synonym:
 • felsägning
 • ,
 • misstro
 • ,
 • misstanke

2. The trait of not trusting others

  synonym:
 • distrust
 • ,
 • distrustfulness
 • ,
 • mistrust

2. Egenskapen att inte lita på andra

  synonym:
 • misstro
 • ,
 • misstroende

verb

1. Regard as untrustworthy

 • Regard with suspicion
 • Have no faith or confidence in
  synonym:
 • distrust
 • ,
 • mistrust
 • ,
 • suspect

1. Betrakta som opålitlig

 • Hänsyn till misstanke
 • Har ingen tro eller förtroende för
  synonym:
 • misstro
 • ,
 • misstänkt