Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disrespect" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "respektlöshet" till svenska språket

EnglishSwedish

Disrespect

[Respektlöshet]
/dɪsrɪspɛkt/

noun

1. An expression of lack of respect

  synonym:
 • disrespect
 • ,
 • discourtesy

1. Ett uttryck för bristande respekt

  synonym:
 • respektlöshet
 • ,
 • ohövlighet

2. A disrespectful mental attitude

  synonym:
 • disrespect

2. En respektlös mental attityd

  synonym:
 • respektlöshet

3. A manner that is generally disrespectful and contemptuous

  synonym:
 • contempt
 • ,
 • disrespect

3. Ett sätt som i allmänhet är respektlöst och föraktfullt

  synonym:
 • förakt
 • ,
 • respektlöshet

verb

1. Show a lack of respect for

  synonym:
 • disrespect

1. Visa bristande respekt för

  synonym:
 • respektlöshet

2. Have little or no respect for

 • Hold in contempt
  synonym:
 • disrespect
 • ,
 • disesteem

2. Har liten eller ingen respekt för

 • Håll i förakt
  synonym:
 • respektlöshet
 • ,
 • missköta