Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dispute" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tvist" till svenska språket

EnglishSwedish

Dispute

[Tvist]
/dɪspjut/

noun

1. A disagreement or argument about something important

 • "He had a dispute with his wife"
 • "There were irreconcilable differences"
 • "The familiar conflict between republicans and democrats"
  synonym:
 • dispute
 • ,
 • difference
 • ,
 • difference of opinion
 • ,
 • conflict

1. En oenighet eller ett argument om något viktigt

 • "Han hade en dispyt med sin fru"
 • "Det fanns oförenliga skillnader"
 • "Den välbekanta konflikten mellan republikaner och demokrater"
  synonym:
 • tvist
 • ,
 • skillnad
 • ,
 • meningsskiljaktighet
 • ,
 • konflikt

2. Coming into conflict with

  synonym:
 • dispute
 • ,
 • contravention

2. Kommer i konflikt med

  synonym:
 • tvist
 • ,
 • överträdelse

verb

1. Take exception to

 • "She challenged his claims"
  synonym:
 • challenge
 • ,
 • dispute
 • ,
 • gainsay

1. Ta undantag från

 • "Hon ifrågasatte hans påståenden"
  synonym:
 • utmaning
 • ,
 • tvist
 • ,
 • motsägelse

2. Have a disagreement over something

 • "We quarreled over the question as to who discovered america"
 • "These two fellows are always scrapping over something"
  synonym:
 • quarrel
 • ,
 • dispute
 • ,
 • scrap
 • ,
 • argufy
 • ,
 • altercate

2. Ha oenighet om något

 • "Vi bråkade om frågan om vem som upptäckte amerika"
 • "Dessa två killar skrotar alltid över något"
  synonym:
 • gräl
 • ,
 • tvist
 • ,
 • skrot
 • ,
 • argumentera
 • ,
 • bråka

Examples of using

When I arrived, the dispute had reached its boiling point.
När jag kom hade tvisten nått sin kokpunkt.
I don't dispute the facts you've presented but only the conclusion you draw from them.
Jag bestrider inte de fakta du har presenterat utan bara den slutsats du drar av dem.
Only after a long dispute did they come to a conclusion.
Först efter en lång tvist kom de till en slutsats.