Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dispirited" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dispirited" till svenska språket

EnglishSwedish

Dispirited

[Förvirrad]
/dɪspɪrətɪd/

adjective

1. Marked by low spirits

 • Showing no enthusiasm
 • "A dispirited and divided party"
 • "Reacted to the crisis with listless resignation"
  synonym:
 • dispirited
 • ,
 • listless

1. Märkt av låg humör

 • Visar ingen entusiasm
 • "Ett nedstämt och splittrat parti"
 • "Reagerade på krisen med håglös avgång"
  synonym:
 • nedstämd
 • ,
 • håglös

2. Filled with melancholy and despondency

 • "Gloomy at the thought of what he had to face"
 • "Gloomy predictions"
 • "A gloomy silence"
 • "Took a grim view of the economy"
 • "The darkening mood"
 • "Lonely and blue in a strange city"
 • "Depressed by the loss of his job"
 • "A dispirited and resigned expression on her face"
 • "Downcast after his defeat"
 • "Feeling discouraged and downhearted"
  synonym:
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • blue
 • ,
 • depressed
 • ,
 • dispirited
 • ,
 • down(p)
 • ,
 • downcast
 • ,
 • downhearted
 • ,
 • down in the mouth
 • ,
 • low
 • ,
 • low-spirited

2. Fylld av melankoli och förtvivlan

 • "Dyster vid tanken på vad han måste möta"
 • "Dystra förutsägelser"
 • "En dyster tystnad"
 • "Tog en dyster bild av ekonomin"
 • "Den mörkare stämningen"
 • "Ensam och blå i en främmande stad"
 • "Deprimerad av förlusten av sitt jobb"
 • "Ett nedstämt och resignerat uttryck i hennes ansikte"
 • "Nedstämd efter hans nederlag"
 • "Att känna sig avskräckt och nedstämd"
  synonym:
 • dyster
 • ,
 • bister
 • ,
 • blå
 • ,
 • deprimerad
 • ,
 • nedstämd
 • ,
 • ner(p)
 • ,
 • nedslagen
 • ,
 • ner i munnen
 • ,
 • låg
 • ,
 • lågmält