Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dislocate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dislokate" till svenska språket

EnglishSwedish

Dislocate

[Flytta]
/dɪsloʊket/

verb

1. Move out of position

 • "Dislocate joints"
 • "The artificial hip joint luxated and had to be put back surgically"
  synonym:
 • dislocate
 • ,
 • luxate
 • ,
 • splay
 • ,
 • slip

1. Flytta ur position

 • "Dislokala leder"
 • "Den konstgjorda höftleden luxerade och fick sättas tillbaka kirurgiskt"
  synonym:
 • förskjuta
 • ,
 • luxate
 • ,
 • splay
 • ,
 • halka

2. Put out of its usual place, position, or relationship

 • "The colonists displaced the natives"
  synonym:
 • dislocate

2. Ställ ut från sin vanliga plats, position eller relation

 • "Kolonisterna fördrev de infödda"
  synonym:
 • förskjuta

Examples of using

Which joint did you dislocate?
Vilken led fick du ur led?