Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disgusting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "äckligt" till svenska språket

EnglishSwedish

Disgusting

[Vidrigt]
/dɪsgəstɪŋ/

adjective

1. Highly offensive

 • Arousing aversion or disgust
 • "A disgusting smell"
 • "Distasteful language"
 • "A loathsome disease"
 • "The idea of eating meat is repellent to me"
 • "Revolting food"
 • "A wicked stench"
  synonym:
 • disgusting
 • ,
 • disgustful
 • ,
 • distasteful
 • ,
 • foul
 • ,
 • loathly
 • ,
 • loathsome
 • ,
 • repellent
 • ,
 • repellant
 • ,
 • repelling
 • ,
 • revolting
 • ,
 • skanky
 • ,
 • wicked
 • ,
 • yucky

1. Mycket offensiv

 • Väcker motvilja eller avsky
 • "En äcklig lukt"
 • "Osmakligt språk"
 • "En avskyvärd sjukdom"
 • "Tanken på att äta kött är avvisande för mig"
 • "Revolterande mat"
 • "En elak stank"
  synonym:
 • äckligt
 • ,
 • osmaklig
 • ,
 • ful
 • ,
 • avskyvärt
 • ,
 • avskyvärd
 • ,
 • avstötande medel
 • ,
 • avstötande
 • ,
 • upprörande
 • ,
 • skanky
 • ,
 • elak
 • ,
 • yucky

Examples of using

But that's... downright disgusting. Why isn't anybody doing something against that?
Men det är... rent av äckligt. Varför gör ingen något emot det?
Death is a disgusting thing that nature has to hide, and it does it well.
Döden är en äcklig sak som naturen måste dölja, och den gör det bra.
I want to buy a coffee maker, I can't drink instant coffee any longer, it's disgusting.
Jag vill köpa en kaffebryggare, jag kan inte dricka snabbkaffe längre, det är äckligt.