Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disgust" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avsky" till svenska språket

EnglishSwedish

Disgust

[Avsky]
/dɪsgəst/

noun

1. Strong feelings of dislike

  synonym:
 • disgust

1. Starka känslor av motvilja

  synonym:
 • avsky

verb

1. Fill with distaste

 • "This spoilt food disgusts me"
  synonym:
 • disgust
 • ,
 • gross out
 • ,
 • revolt
 • ,
 • repel

1. Fyll med avsmak

 • "Den här bortskämda maten äcklar mig"
  synonym:
 • avsky
 • ,
 • gross ut
 • ,
 • revolt
 • ,
 • stöta bort

2. Cause aversion in

 • Offend the moral sense of
 • "The pornographic pictures sickened us"
  synonym:
 • disgust
 • ,
 • revolt
 • ,
 • nauseate
 • ,
 • sicken
 • ,
 • churn up

2. Orsaka aversion i

 • Kränka den moraliska känslan av
 • "De pornografiska bilderna gjorde oss sjuka"
  synonym:
 • avsky
 • ,
 • revolt
 • ,
 • illamående
 • ,
 • sicken
 • ,
 • kurra upp

Examples of using

My sneakers smell to disgust!
Mina sneakers luktar avsky!
I felt disgust at his behavior.
Jag kände avsky för hans beteende.
The judge made no bones about his disgust with the accused's actions and handed down the severest sentence possible.
Domaren gjorde inga betänkligheter om sin avsky mot den anklagades agerande och avkunnade det strängaste straff som möjligt.