Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disease" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sjukdom" till svenska språket

EnglishSwedish

Disease

[Sjukdom]
/dɪziz/

noun

1. An impairment of health or a condition of abnormal functioning

    synonym:
  • disease

1. En försämring av hälsan eller ett tillstånd av onormal funktion

    synonym:
  • sjukdom

Examples of using

Love is when both love mutually. When one loves is a disease.
Kärlek är när båda älskar ömsesidigt. När man älskar är en sjukdom.
He didn't go to study because of his disease.
Han gick inte för att studera på grund av sin sjukdom.
That's a severe disease.
Det är en svår sjukdom.