Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discriminate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "diskriminera" till svenska språket

EnglishSwedish

Discriminate

[Diskriminera]
/dɪskrɪmənet/

verb

1. Recognize or perceive the difference

  synonym:
 • discriminate
 • ,
 • know apart

1. Känna igen eller uppfatta skillnaden

  synonym:
 • diskriminera
 • ,
 • veta isär

2. Treat differently on the basis of sex or race

  synonym:
 • discriminate
 • ,
 • separate
 • ,
 • single out

2. Behandla olika på grundval av kön eller ras

  synonym:
 • diskriminera
 • ,
 • separat
 • ,
 • peka ut

3. Distinguish

 • "I could not discriminate the different tastes in this complicated dish"
  synonym:
 • discriminate

3. Särskilja

 • "Jag kunde inte urskilja de olika smakerna i denna komplicerade maträtt"
  synonym:
 • diskriminera

adjective

1. Marked by the ability to see or make fine distinctions

 • "Discriminate judgments"
 • "Discriminate people"
  synonym:
 • discriminate

1. Präglas av förmågan att se eller göra fina distinktioner

 • "Diskriminerande domar"
 • "Diskriminera människor"
  synonym:
 • diskriminera

Examples of using

Some companies discriminate against women who are pregnant or who say that they intend to have children.
Vissa företag diskriminerar kvinnor som är gravida eller som säger att de tänker skaffa barn.