Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discover" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "upptäck" till svenska språket

EnglishSwedish

Discover

[Upptäck]
/dɪskəvər/

verb

1. Discover or determine the existence, presence, or fact of

 • "She detected high levels of lead in her drinking water"
 • "We found traces of lead in the paint"
  synonym:
 • detect
 • ,
 • observe
 • ,
 • find
 • ,
 • discover
 • ,
 • notice

1. Upptäck eller bestäm existensen, närvaron eller faktumet av

 • "Hon upptäckte höga halter av bly i sitt dricksvatten"
 • "Vi hittade spår av bly i färgen"
  synonym:
 • upptäcka
 • ,
 • observera
 • ,
 • hitta
 • ,
 • upptäck
 • ,
 • meddelande

2. Get to know or become aware of, usually accidentally

 • "I learned that she has two grown-up children"
 • "I see that you have been promoted"
  synonym:
 • learn
 • ,
 • hear
 • ,
 • get word
 • ,
 • get wind
 • ,
 • pick up
 • ,
 • find out
 • ,
 • get a line
 • ,
 • discover
 • ,
 • see

2. Lära känna eller bli medveten om, oftast av misstag

 • "Jag lärde mig att hon har två vuxna barn"
 • "Jag ser att du har blivit befordrad"
  synonym:
 • lära
 • ,
 • höra
 • ,
 • hämta ord
 • ,
 • hämta vind
 • ,
 • hämta upp
 • ,
 • ta reda på
 • ,
 • skaffa en linje
 • ,
 • upptäck
 • ,
 • se

3. Make a discovery, make a new finding

 • "Roentgen discovered x-rays"
 • "Physicists believe they found a new elementary particle"
  synonym:
 • discover
 • ,
 • find

3. Gör en upptäckt, gör ett nytt fynd

 • "Roentgen upptäckte röntgenstrålar"
 • "Fysiker tror att de hittade en ny elementarpartikel"
  synonym:
 • upptäck
 • ,
 • hitta

4. Make a discovery

 • "She found that he had lied to her"
 • "The story is false, so far as i can discover"
  synonym:
 • discover
 • ,
 • find

4. Gör en upptäckt

 • "Hon upptäckte att han hade ljugit för henne"
 • "Berättelsen är falsk, så långt jag kan upptäcka"
  synonym:
 • upptäck
 • ,
 • hitta

5. Find unexpectedly

 • "The archeologists chanced upon an old tomb"
 • "She struck a goldmine"
 • "The hikers finally struck the main path to the lake"
  synonym:
 • fall upon
 • ,
 • strike
 • ,
 • come upon
 • ,
 • light upon
 • ,
 • chance upon
 • ,
 • come across
 • ,
 • chance on
 • ,
 • happen upon
 • ,
 • attain
 • ,
 • discover

5. Hitta oväntat

 • "Arkeologerna råkade ut för en gammal grav"
 • "Hon slog en guldgruva"
 • "Vandrarna slog till slut huvudstigen till sjön"
  synonym:
 • falla på
 • ,
 • strejk
 • ,
 • kom igen
 • ,
 • ljus på
 • ,
 • chans på
 • ,
 • stöta på
 • ,
 • hända på
 • ,
 • uppnå
 • ,
 • upptäck

6. Make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret

 • "The auction house would not disclose the price at which the van gogh had sold"
 • "The actress won't reveal how old she is"
 • "Bring out the truth"
 • "He broke the news to her"
 • "Unwrap the evidence in the murder case"
  synonym:
 • unwrap
 • ,
 • disclose
 • ,
 • let on
 • ,
 • bring out
 • ,
 • reveal
 • ,
 • discover
 • ,
 • expose
 • ,
 • divulge
 • ,
 • break
 • ,
 • give away
 • ,
 • let out

6. Ge allmänheten kännedom om information som tidigare bara var känd för ett fåtal personer eller som var avsedd att hållas hemlig

 • "Auktionshuset skulle inte avslöja priset till vilket van gogh hade sålt"
 • "Skådespelerskan kommer inte att avslöja hur gammal hon är"
 • "Ta fram sanningen"
 • "Han berättade nyheten för henne"
 • "Linda upp bevisen i mordfallet"
  synonym:
 • packa upp
 • ,
 • avslöja
 • ,
 • låt på
 • ,
 • föra ut
 • ,
 • upptäck
 • ,
 • bryta
 • ,
 • ge bort
 • ,
 • släppa ut

7. See for the first time

 • Make a discovery
 • "Who discovered the north pole?"
  synonym:
 • discover

7. Se för första gången

 • Gör en upptäckt
 • "Vem upptäckte nordpolen?"
  synonym:
 • upptäck

8. Identify as in botany or biology, for example

  synonym:
 • identify
 • ,
 • discover
 • ,
 • key
 • ,
 • key out
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • describe
 • ,
 • name

8. Identifiera som i botanik eller biologi, till exempel

  synonym:
 • identifiera
 • ,
 • upptäck
 • ,
 • nyckel
 • ,
 • knappa ut
 • ,
 • särskilja
 • ,
 • beskriva
 • ,
 • namn

Examples of using

Experience is when you discover something you don't want to discover.
Erfarenhet är när du upptäcker något du inte vill upptäcka.
Tom had a whole world to discover.
Tom hade en hel värld att upptäcka.
For when a woman is left too much alone, sooner or later she begins to think;- And no man knows what then she may discover.
Ty när en kvinna lämnas för mycket ensam, börjar hon förr eller senare tänka;- Och ingen man vet vad då hon kan upptäcka.