Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disclose" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avslöja" till svenska språket

EnglishSwedish

Disclose

[Avslöja]
/dɪskloʊz/

verb

1. Make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret

 • "The auction house would not disclose the price at which the van gogh had sold"
 • "The actress won't reveal how old she is"
 • "Bring out the truth"
 • "He broke the news to her"
 • "Unwrap the evidence in the murder case"
  synonym:
 • unwrap
 • ,
 • disclose
 • ,
 • let on
 • ,
 • bring out
 • ,
 • reveal
 • ,
 • discover
 • ,
 • expose
 • ,
 • divulge
 • ,
 • break
 • ,
 • give away
 • ,
 • let out

1. Ge allmänheten kännedom om information som tidigare bara var känd för ett fåtal personer eller som var avsedd att hållas hemlig

 • "Auktionshuset skulle inte avslöja priset till vilket van gogh hade sålt"
 • "Skådespelerskan kommer inte att avslöja hur gammal hon är"
 • "Ta fram sanningen"
 • "Han berättade nyheten för henne"
 • "Linda upp bevisen i mordfallet"
  synonym:
 • packa upp
 • ,
 • avslöja
 • ,
 • låt på
 • ,
 • föra ut
 • ,
 • upptäck
 • ,
 • bryta
 • ,
 • ge bort
 • ,
 • släppa ut

2. Disclose to view as by removing a cover

 • "The curtain rose to disclose a stunning set"
  synonym:
 • disclose
 • ,
 • expose

2. Avslöja att se som genom att ta bort ett lock

 • "Gardinen reste sig för att avslöja en fantastisk uppsättning"
  synonym:
 • avslöja