Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disappoint" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "besvikelse" till svenska språket

EnglishSwedish

Disappoint

[Besviken]
/dɪsəpɔɪnt/

verb

1. Fail to meet the hopes or expectations of

 • "Her boyfriend let her down when he did not propose marriage"
  synonym:
 • disappoint
 • ,
 • let down

1. Misslyckas med att uppfylla förhoppningarna eller förväntningarna på

 • "Hennes pojkvän svek henne när han inte föreslog äktenskap"
  synonym:
 • besviken
 • ,
 • svika

Examples of using

I'm afraid I'll have to disappoint you. I don't want to be involved in your conversation.
Jag är rädd att jag måste göra dig besviken. Jag vill inte vara med i ditt samtal.
I'm afraid I'll have to disappoint you. I don't feel like participating in this discussion.
Jag är rädd att jag måste göra dig besviken. Jag känner inte för att delta i den här diskussionen.
I know you won't disappoint me.
Jag vet att du inte kommer att göra mig besviken.