Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disagree" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inte håller med" till svenska språket

EnglishSwedish

Disagree

[Håller inte med]
/dɪsəgri/

verb

1. Be of different opinions

 • "I beg to differ!"
 • "She disagrees with her husband on many questions"
  synonym:
 • disagree
 • ,
 • differ
 • ,
 • dissent
 • ,
 • take issue

1. Vara av olika åsikter

 • "Jag ber att skilja mig!"
 • "Hon håller inte med sin man i många frågor"
  synonym:
 • inte håller med
 • ,
 • skilja sig åt
 • ,
 • oliktänkande
 • ,
 • ta problem

2. Be different from one another

  synonym:
 • disagree
 • ,
 • disaccord
 • ,
 • discord

2. Var olika varandra

  synonym:
 • inte håller med
 • ,
 • oenighet

Examples of using

I disagree with your argument on every point.
Jag håller inte med om ditt argument på varje punkt.
We agreed to disagree.
Vi kom överens om att vara oense.
I don't disagree with your decision.
Jag håller inte med om ditt beslut.