Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disadvantageous" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "missgynnande" till svenska språket

EnglishSwedish

Disadvantageous

[Nackdel]
/dɪsædvænteʤəs/

adjective

1. Constituting a disadvantage

    synonym:
  • disadvantageous

1. Utgör en nackdel

    synonym:
  • ofördelaktig

Examples of using

Methinks I am like a man, who having struck on many shoals, and having narrowly escap'd shipwreck in passing a small frith, has yet the temerity to put out to sea in the same leaky weather-beaten vessel, and even carries his ambition so far as to think of compassing the globe under these disadvantageous circumstances.
Jag tror att jag är som en man, som har slagit på många stim och med nöd och näppe undkommit skeppsbrott genom att passera en liten frith, ännu har modigheten att ge sig ut till havet i samma läckande väderbitna fartyg och till och med bär sin ambition så långt att man tänker på att omringa världen under dessa ofördelaktiga omständigheter.