Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diplomatic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "diplomatisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Diplomatic

[Diplomatisk]
/dɪpləmætɪk/

adjective

1. Relating to or characteristic of diplomacy

 • "Diplomatic immunity"
  synonym:
 • diplomatic

1. Som rör eller kännetecknar diplomati

 • "Diplomatisk immunitet"
  synonym:
 • diplomatisk

2. Using or marked by tact in dealing with sensitive matters or people

 • "The hostess averted a confrontation with a diplomatic chenage of subject"
  synonym:
 • diplomatic
 • ,
 • diplomatical

2. Använda eller präglas av takt när det gäller att hantera känsliga frågor eller personer

 • "Värdinnan avvärjde en konfrontation med ett diplomatiskt ämne"
  synonym:
 • diplomatisk

Examples of using

The two countries have broken off diplomatic relations.
De två länderna har brutit de diplomatiska förbindelserna.
Japan has diplomatic relations with China.
Japan har diplomatiska förbindelser med Kina.
The two countries do not have diplomatic relations.
De två länderna har inga diplomatiska förbindelser.