Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dimension" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dimension" till svenska språket

EnglishSwedish

Dimension

[Dimensionera]
/dɪmɛnʃən/

noun

1. The magnitude of something in a particular direction (especially length or width or height)

  synonym:
 • dimension

1. Storleken på något i en viss riktning (särskilt längd eller bredd eller höjd)

  synonym:
 • dimension

2. A construct whereby objects or individuals can be distinguished

 • "Self-confidence is not an endearing property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • attribute
 • ,
 • dimension

2. En konstruktion där föremål eller individer kan särskiljas

 • "Självförtroende är inte en förtjusande egenskap"
  synonym:
 • fastighet
 • ,
 • attribut
 • ,
 • dimension

3. One of three cartesian coordinates that determine a position in space

  synonym:
 • dimension

3. En av tre kartesiska koordinater som bestämmer en position i rymden

  synonym:
 • dimension

4. Magnitude or extent

 • "A building of vast proportions"
  synonym:
 • proportion
 • ,
 • dimension

4. Storlek eller omfattning

 • "En byggnad av stora proportioner"
  synonym:
 • andel
 • ,
 • dimension

verb

1. Indicate the dimensions on

 • "These techniques permit us to dimension the human heart"
  synonym:
 • dimension

1. Ange måtten på

 • "Dessa tekniker tillåter oss att dimensionera det mänskliga hjärtat"
  synonym:
 • dimension

2. Shape or form to required dimensions

  synonym:
 • dimension

2. Form eller form till erforderliga dimensioner

  synonym:
 • dimension

Examples of using

Tom comes from another dimension.
Tom kommer från en annan dimension.
That adds a new dimension to our problem.
Det ger en ny dimension till vårt problem.