Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dime" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dime" till svenska språket

EnglishSwedish

Dime

[Dime]
/daɪm/

noun

1. A united states coin worth one tenth of a dollar

  synonym:
 • dime

1. Ett amerikanskt mynt värt en tiondels dollar

  synonym:
 • dime

2. Street name for a packet of illegal drugs that is sold for ten dollars

  synonym:
 • dime bag
 • ,
 • dime

2. Gatunamn för ett paket illegala droger som säljs för tio dollar

  synonym:
 • dime väska
 • ,
 • dime

Examples of using

I don't have a dime left.
Jag har ingen krona kvar.
It won't cost you a dime.
Det kommer inte att kosta dig en krona.
You can't seriously expect that they won't recognize you in that disguise. That lopsided, dime store moustache is a dead giveaway!
Du kan inte på allvar förvänta dig att de inte kommer att känna igen dig i den förklädnaden. Den där skeva mustaschen är en död giveaway!