Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diffuse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "diffus" till svenska språket

EnglishSwedish

Diffuse

[Diffus]
/dɪfjus/

verb

1. Move outward

 • "The soldiers fanned out"
  synonym:
 • diffuse
 • ,
 • spread
 • ,
 • spread out
 • ,
 • fan out

1. Flytta utåt

 • "Soldaterna fläktade ut"
  synonym:
 • diffus
 • ,
 • sprida
 • ,
 • sprida ut
 • ,
 • fläkta ut

2. Spread or diffuse through

 • "An atmosphere of distrust has permeated this administration"
 • "Music penetrated the entire building"
 • "His campaign was riddled with accusations and personal attacks"
  synonym:
 • permeate
 • ,
 • pervade
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • interpenetrate
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • imbue
 • ,
 • riddle

2. Sprida eller diffundera genom

 • "En atmosfär av misstro har genomsyrat denna administration"
 • "Musik trängde in i hela byggnaden"
 • "Hans kampanj var full av anklagelser och personangrepp"
  synonym:
 • permeat
 • ,
 • genomsyra
 • ,
 • tränga igenom
 • ,
 • interpenetrera
 • ,
 • diffus
 • ,
 • gåta

3. Cause to become widely known

 • "Spread information"
 • "Circulate a rumor"
 • "Broadcast the news"
  synonym:
 • circulate
 • ,
 • circularize
 • ,
 • circularise
 • ,
 • distribute
 • ,
 • disseminate
 • ,
 • propagate
 • ,
 • broadcast
 • ,
 • spread
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • disperse
 • ,
 • pass around

3. Orsak att bli allmänt känd

 • "Sprid information"
 • "Cirkulera ett rykte"
 • "Sända nyheterna"
  synonym:
 • cirkulera
 • ,
 • fördela
 • ,
 • sprida
 • ,
 • föröka sig
 • ,
 • sändning
 • ,
 • diffus
 • ,
 • skingra
 • ,
 • passera runt

adjective

1. Spread out

 • Not concentrated in one place
 • "A large diffuse organization"
  synonym:
 • diffuse

1. Sprida ut

 • Inte koncentrerad på ett ställe
 • "En stor diffus organisation"
  synonym:
 • diffus

2. (of light) transmitted from a broad light source or reflected

  synonym:
 • soft
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • diffused

2. (av ljus) som överförs från en bred ljuskälla eller reflekteras

  synonym:
 • mjuk
 • ,
 • diffus
 • ,
 • diffunderad

3. Lacking conciseness

 • "A diffuse historical novel"
  synonym:
 • diffuse

3. Saknar koncisthet

 • "En diffus historisk roman"
  synonym:
 • diffus