Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diet" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "diet" till svenska språket

EnglishSwedish

Diet

[Diet]
/daɪət/

noun

1. A prescribed selection of foods

  synonym:
 • diet

1. Ett föreskrivet urval av livsmedel

  synonym:
 • diet

2. A legislative assembly in certain countries (e.g., japan)

  synonym:
 • diet

2. En lagstiftande församling i vissa länder (t. ex. japan)

  synonym:
 • diet

3. The usual food and drink consumed by an organism (person or animal)

  synonym:
 • diet

3. Den vanliga mat och dryck som konsumeras av en organism (person eller djur)

  synonym:
 • diet

4. The act of restricting your food intake (or your intake of particular foods)

  synonym:
 • diet
 • ,
 • dieting

4. Handlingen att begränsa ditt matintag (eller ditt intag av särskilda livsmedel)

  synonym:
 • diet
 • ,
 • bantning

verb

1. Follow a regimen or a diet, as for health reasons

 • "He has high blood pressure and must stick to a low-salt diet"
  synonym:
 • diet

1. Följ en regim eller en diet, som av hälsoskäl

 • "Han har högt blodtryck och måste hålla sig till en saltfattig diet"
  synonym:
 • diet

2. Eat sparingly, for health reasons or to lose weight

  synonym:
 • diet

2. Ät sparsamt, av hälsoskäl eller för att gå ner i vikt

  synonym:
 • diet

Examples of using

I've lost a lot of weight since I've been on a diet.
Jag har gått ner mycket i vikt sedan jag gick på diet.
After the holidays, I'll probably need to go on a diet again.
Efter semestern behöver jag nog gå på diet igen.
The chocolate cake led her into temptation, though she was on a diet.
Chokladkakan ledde henne till frestelse, även om hon gick på diet.