Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dice" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tärningar" till svenska språket

EnglishSwedish

Dice

[Tärningar]
/daɪs/

noun

1. A small cube with 1 to 6 spots on the six faces

 • Used in gambling to generate random numbers
  synonym:
 • die
 • ,
 • dice

1. En liten kub med 1 till 6 fläckar på de sex ansiktena

 • Används i spelande för att generera slumptal
  synonym:
 • ,
 • tärningar

verb

1. Cut into cubes

 • "Cube the cheese"
  synonym:
 • cube
 • ,
 • dice

1. Skär i kuber

 • "Kubba osten"
  synonym:
 • kub
 • ,
 • tärningar

2. Play dice

  synonym:
 • dice

2. Spela tärning

  synonym:
 • tärningar

Examples of using

Roll the dice.
Kasta tärningarna.
Many games use dice as a random number generator.
Många spel använder tärningar som en slumptalsgenerator.
We'll decide it like men, bring the dice!
Vi bestämmer det som män, ta med tärningarna!