Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "detachment" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "detachement" till svenska språket

EnglishSwedish

Detachment

[Avskildhet]
/dɪtæʧmənt/

noun

1. Avoiding emotional involvement

  synonym:
 • withdrawal
 • ,
 • detachment

1. Undvika känslomässigt engagemang

  synonym:
 • uttag
 • ,
 • avskildhet

2. The act of releasing from an attachment or connection

  synonym:
 • detachment
 • ,
 • disengagement

2. Handlingen att frigöra från en bilaga eller anslutning

  synonym:
 • avskildhet
 • ,
 • frigörelse

3. The state of being isolated or detached

 • "The insulation of england was preserved by the english channel"
  synonym:
 • insulation
 • ,
 • insularity
 • ,
 • insularism
 • ,
 • detachment

3. Tillståndet att vara isolerad eller fristående

 • "Englands isolering bevarades av engelska kanalen"
  synonym:
 • isolering
 • ,
 • insularitet
 • ,
 • insularism
 • ,
 • avskildhet

4. A small unit of troops of special composition

  synonym:
 • detachment

4. En liten enhet trupper av speciell sammansättning

  synonym:
 • avskildhet

5. Coming apart

  synonym:
 • separation
 • ,
 • breakup
 • ,
 • detachment

5. Kommer ifrån varandra

  synonym:
 • separation
 • ,
 • uppbrott
 • ,
 • avskildhet

Examples of using

I had retinal detachment five years ago.
Jag fick näthinneavlossning för fem år sen.