Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "destitute" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utfattig" till svenska språket

EnglishSwedish

Destitute

[Utfattig]
/dɛstətut/

adjective

1. Poor enough to need help from others

  synonym:
 • destitute
 • ,
 • impoverished
 • ,
 • indigent
 • ,
 • necessitous
 • ,
 • needy
 • ,
 • poverty-stricken

1. Fattig nog att behöva hjälp från andra

  synonym:
 • utblottad
 • ,
 • utarmad
 • ,
 • fattig
 • ,
 • nödvändig
 • ,
 • behövande
 • ,
 • fattigdomsdrabbad

2. Completely wanting or lacking

 • "Writing barren of insight"
 • "Young recruits destitute of experience"
 • "Innocent of literary merit"
 • "The sentence was devoid of meaning"
  synonym:
 • barren
 • ,
 • destitute
 • ,
 • devoid
 • ,
 • free
 • ,
 • innocent

2. Helt vill eller saknar

 • "Skriva ofruktbart av insikt"
 • "Unga rekryter utan erfarenhet"
 • "Oskyldig till litterär förtjänst"
 • "Satsen saknade betydelse"
  synonym:
 • karg
 • ,
 • utblottad
 • ,
 • sakna
 • ,
 • gratis
 • ,
 • oskyldig