Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "desired" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "önskad" till svenska språket

EnglishSwedish

Desired

[Önskade]
/dɪzaɪərd/

adjective

1. Greatly desired

  synonym:
 • coveted
 • ,
 • desired
 • ,
 • in demand(p)
 • ,
 • sought after

1. Mycket önskat

  synonym:
 • eftertraktade
 • ,
 • önskad
 • ,
 • efterfrågad(p)
 • ,
 • eftertraktad

2. Wanted intensely

 • "The child could no longer resist taking one of the craved cookies"
 • "It produced the desired effect"
  synonym:
 • craved
 • ,
 • desired

2. Ville intensivt

 • "Barnet kunde inte längre motstå att ta en av de eftertraktade kakorna"
 • "Det gav önskad effekt"
  synonym:
 • längtade
 • ,
 • önskad

Examples of using

We all want to be desired.
Vi vill alla vara önskvärda.
His plan leaves much to be desired.
Hans plan lämnar mycket övrigt att önska.
The government's new economic plan leaves much to be desired.
Regeringens nya ekonomiska plan lämnar mycket övrigt att önska.