Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "designation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "beteckning" till svenska språket

EnglishSwedish

Designation

[Beteckning]
/dɛzəgneʃən/

noun

1. Identifying word or words by which someone or something is called and classified or distinguished from others

  synonym:
 • appellation
 • ,
 • denomination
 • ,
 • designation
 • ,
 • appellative

1. Identifiera ord eller ord som någon eller något kallas för och klassificeras eller särskiljs från andra

  synonym:
 • benämning
 • ,
 • valör
 • ,
 • beteckning
 • ,
 • appellativ

2. The act of putting a person into a non-elective position

 • "The appointment had to be approved by the whole committee"
  synonym:
 • appointment
 • ,
 • assignment
 • ,
 • designation
 • ,
 • naming

2. Handlingen att sätta en person i en icke-valbar position

 • "Utnämningen måste godkännas av hela kommittén"
  synonym:
 • utnämning
 • ,
 • uppdrag
 • ,
 • beteckning
 • ,
 • namngivning

3. The act of designating or identifying something

  synonym:
 • designation
 • ,
 • identification

3. Handlingen att utse eller identifiera något

  synonym:
 • beteckning
 • ,
 • identifiering