Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "descent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "härkomst" till svenska språket

EnglishSwedish

Descent

[Nedstigning]
/dɪsɛnt/

noun

1. A movement downward

  synonym:
 • descent

1. En rörelse nedåt

  synonym:
 • nedstigning

2. Properties attributable to your ancestry

 • "He comes from good origins"
  synonym:
 • origin
 • ,
 • descent
 • ,
 • extraction

2. Egenskaper hänförliga till din härkomst

 • "Han kommer från goda ursprung"
  synonym:
 • ursprung
 • ,
 • nedstigning
 • ,
 • extraktion

3. The act of changing your location in a downward direction

  synonym:
 • descent

3. Handlingen att ändra din plats i en nedåtgående riktning

  synonym:
 • nedstigning

4. The kinship relation between an individual and the individual's progenitors

  synonym:
 • descent
 • ,
 • line of descent
 • ,
 • lineage
 • ,
 • filiation

4. Släktskapsrelationen mellan en individ och individens stamfäder

  synonym:
 • nedstigning
 • ,
 • nedstigningslinje
 • ,
 • härstamning
 • ,
 • släktskap

5. A downward slope or bend

  synonym:
 • descent
 • ,
 • declivity
 • ,
 • fall
 • ,
 • decline
 • ,
 • declination
 • ,
 • declension
 • ,
 • downslope

5. En nedåtgående lutning eller böj

  synonym:
 • nedstigning
 • ,
 • nedböjning
 • ,
 • falla
 • ,
 • nedgång
 • ,
 • deklination
 • ,
 • böjning
 • ,
 • nedförsbacke

6. The descendants of one individual

 • "His entire lineage has been warriors"
  synonym:
 • lineage
 • ,
 • line
 • ,
 • line of descent
 • ,
 • descent
 • ,
 • bloodline
 • ,
 • blood line
 • ,
 • blood
 • ,
 • pedigree
 • ,
 • ancestry
 • ,
 • origin
 • ,
 • parentage
 • ,
 • stemma
 • ,
 • stock

6. En individs ättlingar

 • "Hela hans härstamning har varit krigare"
  synonym:
 • härstamning
 • ,
 • linje
 • ,
 • nedstigningslinje
 • ,
 • nedstigning
 • ,
 • blodlinje
 • ,
 • blod
 • ,
 • stamtavla
 • ,
 • härkomst
 • ,
 • ursprung
 • ,
 • föräldraskap
 • ,
 • stemma
 • ,
 • lager

Examples of using

This word is of Latin descent.
Detta ord är av latinsk härkomst.