Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "descend" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nedstiga" till svenska språket

EnglishSwedish

Descend

[Gå ner]
/dɪsɛnd/

verb

1. Move downward and lower, but not necessarily all the way

 • "The temperature is going down"
 • "The barometer is falling"
 • "The curtain fell on the diva"
 • "Her hand went up and then fell again"
  synonym:
 • descend
 • ,
 • fall
 • ,
 • go down
 • ,
 • come down

1. Rör dig nedåt och lägre, men inte nödvändigtvis hela vägen

 • "Temperaturen går ner"
 • "Barometern faller"
 • "Gardinen föll på divan"
 • "Hennes hand gick upp och föll sedan igen"
  synonym:
 • nedstiga
 • ,
 • falla
 • ,
 • gå ner
 • ,
 • kom ner

2. Come from

 • Be connected by a relationship of blood, for example
 • "She was descended from an old italian noble family"
 • "He comes from humble origins"
  synonym:
 • derive
 • ,
 • come
 • ,
 • descend

2. Kom från

 • Vara ansluten genom ett förhållande av blod, till exempel
 • "Hon härstammade från en gammal italiensk adelssläkt"
 • "Han kommer från ödmjukt ursprung"
  synonym:
 • härleda
 • ,
 • kom
 • ,
 • nedstiga

3. Do something that one considers to be below one's dignity

  synonym:
 • condescend
 • ,
 • deign
 • ,
 • descend

3. Gör något som man anser vara under ens värdighet

  synonym:
 • nedlåta sig
 • ,
 • värda
 • ,
 • nedstiga

4. Come as if by falling

 • "Night fell"
 • "Silence fell"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • descend
 • ,
 • settle

4. Kom som genom att falla

 • "Natten föll"
 • "Tystnaden föll"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • nedstiga
 • ,
 • bosätta sig