Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deputy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ställföreträdare" till svenska språket

EnglishSwedish

Deputy

[Biträdande]
/dɛpjəti/

noun

1. Someone authorized to exercise the powers of sheriff in emergencies

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • deputy sheriff

1. Någon som är behörig att utöva sheriffens befogenheter i nödsituationer

  synonym:
 • ställföreträdare
 • ,
 • vice länsman

2. An assistant with power to act when his superior is absent

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • lieutenant

2. En assistent med makt att agera när hans överordnade är frånvarande

  synonym:
 • ställföreträdare
 • ,
 • löjtnant

3. A member of the lower chamber of a legislative assembly (such as in france)

  synonym:
 • deputy

3. En ledamot av underkammaren i en lagstiftande församling (som i frankrike)

  synonym:
 • ställföreträdare

4. A person appointed to represent or act on behalf of others

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • surrogate

4. En person som utsetts att företräda eller agera på andras vägnar

  synonym:
 • ställföreträdare
 • ,
 • surrogat

Examples of using

He will be my deputy while I am away.
Han blir min ställföreträdare medan jag är borta.
He will be my deputy while I am away.
Han blir min ställföreträdare medan jag är borta.