Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "depress" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "deprimera" till svenska språket

EnglishSwedish

Depress

[Deprimera]
/dɪprɛs/

verb

1. Lower someone's spirits

 • Make downhearted
 • "These news depressed her"
 • "The bad state of her child's health demoralizes her"
  synonym:
 • depress
 • ,
 • deject
 • ,
 • cast down
 • ,
 • get down
 • ,
 • dismay
 • ,
 • dispirit
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise

1. Sänk någons humör

 • Göra nedstämd
 • "De här nyheterna deprimerade henne"
 • "Det dåliga tillståndet för hennes barns hälsa demoraliserar henne"
  synonym:
 • trycka ned
 • ,
 • nedstämd
 • ,
 • kasta ner
 • ,
 • gå ner
 • ,
 • bestörtning
 • ,
 • ande
 • ,
 • demoralisera

2. Lower (prices or markets)

 • "The glut of oil depressed gas prices"
  synonym:
 • depress

2. Lägre (priser eller marknader)

 • "Ödret av olja sänkte gaspriserna"
  synonym:
 • trycka ned

3. Cause to drop or sink

 • "The lack of rain had depressed the water level in the reservoir"
  synonym:
 • lower
 • ,
 • depress

3. Orsaka att släppa eller sjunka

 • "Bristen på regn hade sänkt vattennivån i reservoaren"
  synonym:
 • lägre
 • ,
 • trycka ned

4. Press down

 • "Depress the space key"
  synonym:
 • press down
 • ,
 • depress

4. Tryck ner

 • "Tryck ner rymdnyckeln"
  synonym:
 • tryck ner
 • ,
 • trycka ned

5. Lessen the activity or force of

 • "The rising inflation depressed the economy"
  synonym:
 • depress

5. Minska aktiviteten eller kraften hos

 • "Den stigande inflationen tryckte ner ekonomin"
  synonym:
 • trycka ned

Examples of using

Rain doesn't depress people who like reading.
Regn deprimerar inte människor som gillar att läsa.