Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deplorable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bedrövlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Deplorable

[Bedrövlig]
/dɪplɔrəbəl/

adjective

1. Bad

 • Unfortunate
 • "My finances were in a deplorable state"
 • "A lamentable decision"
 • "Her clothes were in sad shape"
 • "A sorry state of affairs"
  synonym:
 • deplorable
 • ,
 • distressing
 • ,
 • lamentable
 • ,
 • pitiful
 • ,
 • sad
 • ,
 • sorry

1. Dåligt

 • Olycklig
 • "Min ekonomi var i ett bedrövligt tillstånd"
 • "Ett beklagligt beslut"
 • "Hennes kläder var i sorglig form"
 • "Ett sorgligt tillstånd"
  synonym:
 • bedrövlig
 • ,
 • plågsam
 • ,
 • beklaglig
 • ,
 • ynklig
 • ,
 • sorgligt
 • ,
 • förlåt

2. Of very poor quality or condition

 • "Deplorable housing conditions in the inner city"
 • "Woeful treatment of the accused"
 • "Woeful errors of judgment"
  synonym:
 • deplorable
 • ,
 • execrable
 • ,
 • miserable
 • ,
 • woeful
 • ,
 • wretched

2. Av mycket dålig kvalitet eller skick

 • "Bedrövliga bostadsförhållanden i innerstaden"
 • "Bedrövlig behandling av den anklagade"
 • "Bedrövliga fel i bedömningen"
  synonym:
 • bedrövlig
 • ,
 • avskyvärd
 • ,
 • eländig

3. Bringing or deserving severe rebuke or censure

 • "A criminal waste of talent"
 • "A deplorable act of violence"
 • "Adultery is as reprehensible for a husband as for a wife"
  synonym:
 • condemnable
 • ,
 • criminal
 • ,
 • deplorable
 • ,
 • reprehensible
 • ,
 • vicious

3. Att komma med eller förtjäna allvarlig tillrättavisning eller misstroendevotum

 • "Ett kriminellt slöseri med talang"
 • "En bedrövlig våldshandling"
 • "Äktenskapsbrott är lika förkastligt för en man som för en hustru"
  synonym:
 • fördömlig
 • ,
 • brottslig
 • ,
 • bedrövlig
 • ,
 • förkastligt
 • ,
 • ond