Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "depiction" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avbildning" till svenska språket

EnglishSwedish

Depiction

[Skildring]
/dɪpɪkʃən/

noun

1. A graphic or vivid verbal description

 • "Too often the narrative was interrupted by long word pictures"
 • "The author gives a depressing picture of life in poland"
 • "The pamphlet contained brief characterizations of famous vermonters"
  synonym:
 • word picture
 • ,
 • word-painting
 • ,
 • delineation
 • ,
 • depiction
 • ,
 • picture
 • ,
 • characterization
 • ,
 • characterisation

1. En grafisk eller levande verbal beskrivning

 • "Alltför ofta avbröts berättelsen av långa ordbilder"
 • "Författaren ger en deprimerande bild av livet i polen"
 • "Broschyren innehöll korta karaktäriseringar av berömda vermonters"
  synonym:
 • ordbild
 • ,
 • ordmålning
 • ,
 • avgränsning
 • ,
 • skildring
 • ,
 • bild
 • ,
 • karakterisering

2. A representation by picture or portraiture

  synonym:
 • depicting
 • ,
 • depiction
 • ,
 • portraying
 • ,
 • portrayal

2. En representation med bild eller porträtt

  synonym:
 • föreställande
 • ,
 • skildring
 • ,
 • porträttera

3. A drawing of the outlines of forms or objects

  synonym:
 • delineation
 • ,
 • depiction
 • ,
 • limning
 • ,
 • line drawing

3. En teckning av konturerna av former eller föremål

  synonym:
 • avgränsning
 • ,
 • skildring
 • ,
 • limning
 • ,
 • linjedragning

4. Representation by drawing or painting etc

  synonym:
 • depiction
 • ,
 • delineation
 • ,
 • portrayal

4. Representation genom teckning eller målning etc

  synonym:
 • skildring
 • ,
 • avgränsning

Examples of using

The movie is a harrowing depiction of life in an urban slum.
Filmen är en upprörande skildring av livet i en urban slum.