Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "denounce" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fördöma" till svenska språket

EnglishSwedish

Denounce

[Fördöma]
/dɪnaʊns/

verb

1. Speak out against

 • "He denounced the nazis"
  synonym:
 • denounce

1. Tala emot

 • "Han fördömde nazisterna"
  synonym:
 • fördöma

2. To accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful

 • "He denounced the government action"
 • "She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock"
  synonym:
 • stigmatize
 • ,
 • stigmatise
 • ,
 • brand
 • ,
 • denounce
 • ,
 • mark

2. Att anklaga eller fördöma eller öppet eller formellt eller stämpla som skamligt

 • "Han fördömde regeringens agerande"
 • "Hon stigmatiserades av samhället för att hon fick ett barn utom äktenskapet"
  synonym:
 • stigmatisera
 • ,
 • varumärke
 • ,
 • fördöma
 • ,
 • markera

3. Announce the termination of, as of treaties

  synonym:
 • denounce

3. Tillkännage uppsägning av, från och med fördrag

  synonym:
 • fördöma

4. Give away information about somebody

 • "He told on his classmate who had cheated on the exam"
  synonym:
 • denounce
 • ,
 • tell on
 • ,
 • betray
 • ,
 • give away
 • ,
 • rat
 • ,
 • grass
 • ,
 • shit
 • ,
 • shop
 • ,
 • snitch
 • ,
 • stag

4. Ge bort information om någon

 • "Han berättade om sin klasskamrat som hade fuskat på provet"
  synonym:
 • fördöma
 • ,
 • berätta på
 • ,
 • förråda
 • ,
 • ge bort
 • ,
 • råtta
 • ,
 • gräs
 • ,
 • skit
 • ,
 • butik
 • ,
 • snickra
 • ,
 • hjort

Examples of using

The people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country.
Folket kan alltid föras till ledarnas bud. Det är lätt. Allt du behöver göra är att berätta för dem att de attackeras och fördöma pacifisterna för bristande patriotism och utsätta landet för fara. Det fungerar på samma sätt i vilket land som helst.