Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "denote" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "beteckna" till svenska språket

EnglishSwedish

Denote

[Beteckna]
/dɪnoʊt/

verb

1. Be a sign or indication of

 • "Her smile denoted that she agreed"
  synonym:
 • denote

1. Vara ett tecken eller indikation på

 • "Hennes leende betecknade att hon höll med"
  synonym:
 • beteckna

2. Have as a meaning

 • "`multi-' denotes `many' "
  synonym:
 • denote
 • ,
 • refer

2. Ha som betydelse

 • "`multi-' betecknar `many' "
  synonym:
 • beteckna
 • ,
 • referera

3. Make known

 • Make an announcement
 • "She denoted her feelings clearly"
  synonym:
 • announce
 • ,
 • denote

3. Göra känd

 • Gör ett tillkännagivande
 • "Hon betecknade sina känslor tydligt"
  synonym:
 • tillkännage
 • ,
 • beteckna

Examples of using

We use the symbol “⊂” to denote proper inclusion.
Vi använder symbolen “⊂” för att beteckna korrekt inkludering.