Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "demon" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "demon" till svenska språket

EnglishSwedish

Demon

[Demon]
/dimən/

noun

1. An evil supernatural being

  synonym:
 • devil
 • ,
 • fiend
 • ,
 • demon
 • ,
 • daemon
 • ,
 • daimon

1. En ond övernaturlig varelse

  synonym:
 • djävul
 • ,
 • demon
 • ,
 • daimon

2. A cruel wicked and inhuman person

  synonym:
 • monster
 • ,
 • fiend
 • ,
 • devil
 • ,
 • demon
 • ,
 • ogre

2. En grym ond och omänsklig person

  synonym:
 • monster
 • ,
 • djävul
 • ,
 • demon
 • ,
 • ogre

3. Someone extremely diligent or skillful

 • "He worked like a demon to finish the job on time"
 • "She's a demon at math"
  synonym:
 • demon

3. Någon extremt flitig eller skicklig

 • "Han arbetade som en demon för att avsluta jobbet i tid"
 • "Hon är en demon på matte"
  synonym:
 • demon

Examples of using

Why are you staring at me, demon?
Varför stirrar du på mig, demon?
Don't look at me, don't stare at me, demon, don't stare, I can't bear it!
Titta inte på mig, stirra inte på mig, demon, stirra inte, jag orkar inte!
The demon lord finally lost conciousness and fell to the floor with a thud.
Demonherren förlorade till slut medvetandet och föll till golvet med en duns.