Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "demanding" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "krävande" till svenska språket

EnglishSwedish

Demanding

[Krävande]
/dɪmændɪŋ/

adjective

1. Requiring more than usually expected or thought due

 • Especially great patience and effort and skill
 • "Found the job very demanding"
 • "A baby can be so demanding"
  synonym:
 • demanding

1. Kräver mer än vad som vanligtvis förväntas eller tros på grund av

 • Särskilt stort tålamod och ansträngning och skicklighet
 • "Fann jobbet väldigt krävande"
 • "En bebis kan vara så krävande"
  synonym:
 • krävande