Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "degrading" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förnedrande" till svenska språket

EnglishSwedish

Degrading

[Förnedrande]
/dɪgredɪŋ/

adjective

1. Harmful to the mind or morals

 • "Corrupt judges and their corrupting influence"
 • "The vicious and degrading cult of violence"
  synonym:
 • corrupting
 • ,
 • degrading

1. Skadligt för sinnet eller moralen

 • "Korrupta domare och deras korrumperande inflytande"
 • "Den ondskefulla och förnedrande våldskulten"
  synonym:
 • korrumperar
 • ,
 • förnedrande

2. Used of conduct

 • Characterized by dishonor
  synonym:
 • debasing
 • ,
 • degrading

2. Används för uppförande

 • Kännetecknas av vanära
  synonym:
 • förnedrande

Examples of using

Many rap songs are degrading to women.
Många raplåtar är förnedrande för kvinnor.
There are songs that I find degrading as a woman.
Det finns låtar som jag tycker är förnedrande som kvinna.
It is degrading for her.
Det är förnedrande för henne.