Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "degraded" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "degraderad" till svenska språket

EnglishSwedish

Degraded

[Förnedrad]
/dɪgredəd/

adjective

1. Unrestrained by convention or morality

 • "Congreve draws a debauched aristocratic society"
 • "Deplorably dissipated and degraded"
 • "Riotous living"
 • "Fast women"
  synonym:
 • debauched
 • ,
 • degenerate
 • ,
 • degraded
 • ,
 • dissipated
 • ,
 • dissolute
 • ,
 • libertine
 • ,
 • profligate
 • ,
 • riotous
 • ,
 • fast

1. Ohämmad av konvention eller moral

 • "Congreve drar ett utsvävande aristokratiskt samhälle"
 • "Bedrövligt försvunnen och förnedrad"
 • "Upprorsrikt liv"
 • "Snabba kvinnor"
  synonym:
 • utsvävande
 • ,
 • degenererad
 • ,
 • försämrad
 • ,
 • skingras
 • ,
 • upplösande
 • ,
 • libertin
 • ,
 • slösaktig
 • ,
 • upprorisk
 • ,
 • snabb

2. Lowered in value

 • "The dollar is low"
 • "A debased currency"
  synonym:
 • debased
 • ,
 • devalued
 • ,
 • degraded

2. Sänkt i värde

 • "Dollarn är låg"
 • "En förnedrad valuta"
  synonym:
 • förnedrad
 • ,
 • nedvärderad
 • ,
 • försämrad

Examples of using

He degraded himself by telling me lies.
Han förnedrade sig själv genom att ljuga för mig.