Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deference" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hänvisning" till svenska språket

EnglishSwedish

Deference

[Aktning]
/dɛfərəns/

noun

1. A courteous expression (by word or deed) of esteem or regard

 • "His deference to her wishes was very flattering"
 • "Be sure to give my respects to the dean"
  synonym:
 • deference
 • ,
 • respect

1. Ett artigt uttryck (genom ord eller handling) av aktning eller aktning

 • "Hans aktning för hennes önskemål var mycket smickrande"
 • "Se till att ge min respekt till dekanus"
  synonym:
 • aktning
 • ,
 • respekt

2. Courteous regard for people's feelings

 • "In deference to your wishes"
 • "Out of respect for his privacy"
  synonym:
 • deference
 • ,
 • respect
 • ,
 • respectfulness

2. Artig hänsyn till människors känslor

 • "I aktning för dina önskemål"
 • "Av respekt för hans privatliv"
  synonym:
 • aktning
 • ,
 • respekt

3. A disposition or tendency to yield to the will of others

  synonym:
 • complaisance
 • ,
 • compliance
 • ,
 • compliancy
 • ,
 • obligingness
 • ,
 • deference

3. En läggning eller tendens att ge efter för andras vilja

  synonym:
 • belåtenhet
 • ,
 • efterlevnad
 • ,
 • följsamhet
 • ,
 • förpliktande
 • ,
 • aktning