Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "defenseless" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "försvarslös" till svenska språket

EnglishSwedish

Defenseless

[Försvarslös]
/dɪfɛnsləs/

adjective

1. Lacking protection or support

 • "A defenseless child"
  synonym:
 • defenseless
 • ,
 • defenceless

1. Saknar skydd eller stöd

 • "Ett försvarslöst barn"
  synonym:
 • försvarslös

2. Having no protecting or concealing cover

 • "Naked to mine enemies"- shakespeare
  synonym:
 • naked
 • ,
 • defenseless

2. Har inget skyddande eller döljande skydd

 • "Naken till mina fiender" - shakespeare
  synonym:
 • naken
 • ,
 • försvarslös

3. Lacking weapons for self-defense

  synonym:
 • defenseless
 • ,
 • defenceless

3. Saknar vapen för självförsvar

  synonym:
 • försvarslös

adverb

1. Without defense

 • "The child was standing in the middle of the crossfire, defenselessly"
  synonym:
 • defenseless
 • ,
 • defenceless
 • ,
 • defenselessly
 • ,
 • defencelessly

1. Utan försvar

 • "Barnet stod mitt i korselden, försvarslöst"
  synonym:
 • försvarslös
 • ,
 • försvarslöst

Examples of using

I was defenseless.
Jag var försvarslös.
I'm defenseless.
Jag är försvarslös.
You're defenseless.
Du är försvarslös.