Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "defend" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "försvara" till svenska språket

EnglishSwedish

Defend

[Försvara]
/dɪfɛnd/

verb

1. Argue or speak in defense of

 • "She supported the motion to strike"
  synonym:
 • defend
 • ,
 • support
 • ,
 • fend for

1. Argumentera eller tala till försvar för

 • "Hon stödde motionen om att slå till"
  synonym:
 • försvara
 • ,
 • stöd
 • ,
 • klara sig för

2. Be on the defensive

 • Act against an attack
  synonym:
 • defend

2. Var på defensiven

 • Agera mot ett angrepp
  synonym:
 • försvara

3. Protect against a challenge or attack

 • "Hold that position behind the trees!"
 • "Hold the bridge against the enemy's attacks"
  synonym:
 • defend
 • ,
 • guard
 • ,
 • hold

3. Skydda mot en utmaning eller attack

 • "Håll den positionen bakom träden!"
 • "Håll bron mot fiendens attacker"
  synonym:
 • försvara
 • ,
 • vakt
 • ,
 • håll

4. Fight against or resist strongly

 • "The senator said he would oppose the bill"
 • "Don't fight it!"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • oppose
 • ,
 • fight back
 • ,
 • fight down
 • ,
 • defend

4. Kämpa mot eller motstå starkt

 • "Senatorn sa att han skulle motsätta sig lagförslaget"
 • "Kämpa inte mot det!"
  synonym:
 • kämpa
 • ,
 • motsätta sig
 • ,
 • kämpa emot
 • ,
 • kämpa ner
 • ,
 • försvara

5. Protect or fight for as a champion

  synonym:
 • champion
 • ,
 • defend

5. Skydda eller kämpa för som mästare

  synonym:
 • mästare
 • ,
 • försvara

6. Be the defense counsel for someone in a trial

 • "Ms. smith will represent the defendant"
  synonym:
 • defend
 • ,
 • represent

6. Vara försvarare för någon i en rättegång

 • "Ms smith kommer att representera den tilltalade"
  synonym:
 • försvara
 • ,
 • representera

7. State or assert

 • "He maintained his innocence"
  synonym:
 • maintain
 • ,
 • defend

7. Ange eller hävda

 • "Han vidhöll sin oskuld"
  synonym:
 • underhålla
 • ,
 • försvara

Examples of using

We should tell the children how to defend oneself.
Vi borde tala om för barnen hur de ska försvara sig.
The citizens immediately prepared everything to defend the city.
Medborgarna förberedde genast allt för att försvara staden.
I never imagined that my skills as a lawyer would be used to defend Tom.
Jag hade aldrig föreställt mig att mina kunskaper som advokat skulle användas för att försvara Tom.