Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "defamation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förtal" till svenska språket

EnglishSwedish

Defamation

[Förtal]
/dɛfəmeʃən/

noun

1. A false accusation of an offense or a malicious misrepresentation of someone's words or actions

  synonym:
 • defamation
 • ,
 • calumny
 • ,
 • calumniation
 • ,
 • obloquy
 • ,
 • traducement
 • ,
 • hatchet job

1. En falsk anklagelse om ett brott eller en illvillig felaktig framställning av någons ord eller handlingar

  synonym:
 • förtal
 • ,
 • obloquy
 • ,
 • traducement
 • ,
 • yxjobb

2. An abusive attack on a person's character or good name

  synonym:
 • aspersion
 • ,
 • calumny
 • ,
 • slander
 • ,
 • defamation
 • ,
 • denigration

2. Ett kränkande angrepp på en persons karaktär eller goda namn

  synonym:
 • aspersion
 • ,
 • förtal
 • ,
 • förnedring