Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decorative" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dekorativ" till svenska språket

EnglishSwedish

Decorative

[Dekorativ]
/dɛkrətɪv/

adjective

1. Serving an esthetic rather than a useful purpose

 • "Cosmetic fenders on cars"
 • "The buildings were utilitarian rather than decorative"
  synonym:
 • cosmetic
 • ,
 • decorative
 • ,
 • ornamental

1. Att tjäna ett estetiskt snarare än ett användbart syfte

 • "Kosmetiska fendrar på bilar"
 • "Byggnaderna var utilitaristiska snarare än dekorativa"
  synonym:
 • kosmetisk
 • ,
 • dekorativ
 • ,
 • prydnadsväxt

Examples of using

It's a very decorative plant.
Det är en väldigt dekorativ växt.